Control osmometros renol

Renol proteina control osmometria

Solucion de referencia para controlar osmometros que miden orina