Publicacions recents han demostrat a COVID-19 , la malaltia infecciosa causada pel nou coronavirus de la síndrome respiratòria aguda sever (SARS-*CoV-2), s’associa amb trastorns d’electròlits, inclosa la hiponatrèmia.

El diagnòstic precoç i la determinació etiològica són fonamentals en qualsevol pacient hiponatrèmic per a garantir un tractament adequat i evitar possibles danys. La prova de osmolalidad és ràpida, econòmica i eficaç per a ajudar en la detecció precoç i el diagnòstic d’hiponatrèmia.

Les proves de osmolalitat donen suport a les estratègies de tractament adequades per als pacients hiponatrèmics, la qual cosa pot ser encara més significatiu en els pacients hospitalitzats amb COVID-19. A mesura que els metges i els investigadors continuen ampliant el seu coneixement del COVID-19, és important considerar proves de laboratori addicionals per a ajudar a entendre i diagnosticar millor les afeccions subjacents d’un pacient amb COVID-19.

Consulti la nostra línia d’osmòmetres Advanced Instruments i triï el que millor s’adapti a les seves necessitats.

Descontaminació osmòmetres Advanced Instruments:
Tota la instrumentació de Advanced Instruments es pot netejar i descontaminar utilitzant desinfectants estàndard de laboratori hospitalari. No es necessiten procediments específics ja que totes les superfícies dels instruments que poden entrar en contacte amb els fluids corporals (per exemple, carcasses, teclats, sondes, filferros d’agitació, pipetes, etc.) són duradores i resistents als danys dels productes de neteja. S’anima als usuaris a desinfectar minuciosament els seus osmòmetres com millor els sembli.