test antigeno COVID19 Acro biotech

Últimes validacions externes Test ràpids SARS-CoV-2 Acro Biotech

La urgent necessitat de disposar de proves de diagnòstic fiables en resposta a la COVID-19 obliga als laboratoris disposar de validacions externes independents per a facilitar l’elecció dels millors test ràpids disponibles. Les avaluacions posteriors a la comercialització independents i sòlides de les proves de COVID-19 permeten confirmar les afirmacions de rendiment dels fabricants. Les mesures bàsiques per a quantificar el rendiment de les proves de diagnòstic somni la sensibilitat i l’especificitat.

Por això, compartim els següents estudis realitzats, en relació con les validacions realitzades por laboratoris externs con test ràpids Acro Biotech on es pot comprovar la concordança entre les especificacions tècniques declarades i les observades en situacions reals. L’objectiu dels estudis realitzats es mesurar la fiabilitat i el rendiment dels test ràpids d’antígens en mostres clíniques aleatòries per al diagnòstic del SARS-CoV2.

Validacions del test ràpid d’Antigen SARS-CoV-2

ALEMANYA
En el laboratori Biomex a Alemanya, van comprovar l’especificitat de la prova ràpida de l’antigen del SARS-CoV-2 calculada a partir dels resultats de totes les mostres, el resultat va ser del 100%, la sensibilitat calculada a partir dels resultats de les mostres amb un valor Ct inferior a 32 (103 mostres) va ser del 96% (IC del 95%: 90-99%).

Accedir a l'estudi Alemany

FRANÇA

En la Universitat de Burgundy, es van utilitzar quatre tipus de test ràpids d’antígens, amb mostres nasofaríngies VTM negatives i positives. I la sensibilitat va ser d’un 97,01% amb Ct<26 amb Acro Biotec una de les sensibilitats més altes dels 4 test comparats.

Accedir a l'estudi Francès

UK I EL CANADÀ
En un estudi sistemàtic, publicat en Diagnostics realitzat per investigadors d’UK i el Canadà, amb una revisió d’estudis independents que avaluen l’acompliment de 42 test ràpids per a proves serològiques del SARS-CoV-2. Estem orgullosos d’informar que Acro Biotech, Inc. COVID-19 Rapid POC Test es troba entre les proves ràpides amb millor rendiment de les 42 avaluades, amb una sensibilitat i especificitat del 100%.

Validacions dels test ràpids d’anticossos IgG-*IgM

ELS ESTATS UNITS

Per a test d’anticossos disposem d’aquest estudi de Acro Biotech. Un estudi prospectiu realitzat pel CDC als Estats Units. Cada prova es va avaluar front mostres de sèrum congelades amb anticossos contra el SARS-CoV-2 i mostres de plasma congelats negatius. A destacar en aquest estudi que la presència d’anticossos es va confirmar utilitzant ELISA desenvolupat pels CDC (Pa-Ig, IgG i IgM), així com un ELISA de domini d’unió al receptor de IgG (RBD), podent confirmar-se la concordança del test ràpid “2019-nCoV IgG/*IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/*Serum/Plasma)” per a la detecció d’anticossos <strong>anti-Spike i anti-RBD.

Per tant, els resultats indiquen que els test ràpids de Acro Biotech, per al diagnòstic de la COVID-19 són l’eina ideal per a quan es manca de temps o d’un entorn de laboratori.

estudio validacones test de antígenos COVID-19 acrobiotech
estudio validacones test de antígenos COVID-19 acrobiotech

Acro Biotech és un fabricant de proves ràpides amb seu a Califòrnia que ofereix productes d’última generació que compleixen amb la norma ISO 13485:2016 CMDCAS. Disposen d’una àmplia gamma de Test ràpids com a proves de drogues d’abús, de marcadors cardíacs o malalties infeccioses. Innovació i comercialització, amb l’objectiu d’introduir nous productes en el mercat que marquin la diferència, incloent la combinació de la digitalització i la facilitat de les proves ràpides.

Imatge de pch.vector

Si voleu rebre més notícies com aquesta, us podeu subscriure a nostra Newsletter!

Subcriure's a la Newsletter