En el context de la situació de COVID-19, els tests de detecció ràpida (TDR) d’antigens SARS-CoV-2 ofereixen avantatges significatius sobre altres mètodes disponibles. Les proves d’antigens són relativament econòmiques i generen resultats ràpidament en el punt d’atenció. Aquesta combinació d’escalabilitat i velocitat fa que les proves d’antigens siguin la solució potencial a la necessitat urgent de proves d’alt rendiment, essencials per a contenir la propagació del nou coronavirus.

Tecil té a la seva disposició tres tipus de test de detecció ràpida d’antigens per a contenció COVID-19:

1-Prova ràpida Antigen SARS-CoV-2 en saliva
Aquesta prova ràpida està basada en la detecció qualitativa d’antigen específic del SARS-CoV-2 per or coloïdal, no requereix instrumentació i els resultats s’obtenen en tan sols 10-15 minuts, per la qual cosa serveix com una valuosa prova de detecció inicial per a les persones que han estat exposades a pacients infectats amb SARS-CoV-2 o en un entorn d’alt risc.

La presa de mostra es tan  senzilla que pot ser feta pel propi pacient sense necessitat de personal especialitzat. Només cal recollir 1ml de saliva en un tub graduat que conte un embut per facilitar la recollida de mostra. Després es desenrosca l’embut i es coloca un tap per fer la barreja de la saliva amb el líquid d’extracció. Un cop feta la barreja la saliva diluida es dispensa amb l’ajut d’una pipeta  incluida en le propi kit sobre el cate de reacció.

2-Prova ràpida Antigen SARS-CoV-2 en hisop nasal
Aquesta prova ràpida està basada en la detecció qualitativa d’antigen específic del SARS-CoV-2 per or coloïdal, tampoc  requereix instrumentació i els resultats s’obtenen en tan sols 10-15 minuts.

La presa de mostra amb la introducció de un hisop a 2,5 cm dins cada fosa nasal pot ser feta  pel propi pacient sense necessitat de personal especialitzat. Despres l’hisop es coloca dins de un tub amb reactiu d’extracció i finalment es dispensen tres gotes sobre el casete de reacció.

3- Prova ràpida Antigen SARS -CoV-2 en hisop nasofaringi
Prova basada en el principi de la reacció en sandvitx de doble anticòs per a detectar qualitativament l’antigen del SARS-CoV-2 en mostres d’hisops nasofaringis.
La presa de mostra s’ha de realitzar per personal entrenat.Despres es coloca l’hisop dins d’un tub amb diluent i finalment es dispensen 3 gotes sobre el casete de reacció.

El principal avantatge dels TDR és que detecten una proteïna del coronavirus per a determinar si algú està infectat en el moment del test . Les proves ràpides d’antigens proporcionen una informació essencial en un moment del cicle de la infecció en el qual les persones corren el major risc de propagar la malaltia. És per això que són una eina útil per a contenir la propagació del virus. Una vegada realitzat el test, el resultat està immediatament disponible per a ajudar en la presa de decisions clíniques.