El XIII Congrés de Laboratori Clínic es va celebrar a Sevilla a finals d’Octubre. Sevilla va tornar a ser de nou la seu d’aquest esdeveniment, després del Congrés Nacional celebrat en 2014.

Sense lloc a dubte, el Congrés reunificat del Laboratori Clínic és l’esdeveniment anual, celebrat a Espanya, de major impacte científic per als professionals de les diferents especialitats del Laboratori Clínic, però enguany ha tingut una participació menor a l’habitual a causa de la coincidència amb el Congrés Europeu EuroMedlab celebrat el mes de maig passat a Barcelona.

Durant 3 dies, s’han organitzat simposis, cursos , debats i fins a jocs al voltant dels següents itineraris principals: avanços en genòmica, el paper del laboratori com a peça clau en el maneig del pacient urgent, sèpsia, gestió de la qualitat i maneig de dades, patologia digestiva, fertilitat i formació.

Els osmòmetres Advanced Instruments 210, Osmo1 i Osmopro ajuden els centres de transfusió a millorar la qualitat dels components sanguinis i la seguretat dels pacients, complint amb els estàndards vigents.

Entre els més de 800 poster presentats, la categoria “avaluació de mètodes , intrumentación i interferències”és la que ha agrupat la major quantitat . D’entre els 184 presentats , ens agradaria destacar dos d’ells:

1. Comparación del equipo Glocyte con el método de referencia (cámara de Fuchs Rosenthal) en el recuento de leucocitos y eritrocitos de líquido cefalorraquideo, de C. Alvarez Castilla, M.Á.Palomar Muriel, E. Hernández Älvarez, M.T. Sanz Casla, A. García Álvarez, Á. López Delgado, S. Ballesteros Álvarez del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Este es un estudio piloto del equipo Glocyte fabricado por Advanced Instruments (USA) cuyo lanzamiento Tecil espera realizar en el primer trimestre del 2020. El Hospital Clínico San Carlos ha sido el primer laboratorio europeo en comparar los resultados del Glocyte con el método de referencia para recuento de leucocitos y eritrocitos en LCR, y por ello liderará el próximo estudio multicéntrico internacional .

2. Evaluación del ISEsweat, un analizador POC para el test del sudor, de R. Passarell, R. Camero, P. Campoy E. Vázquez, de los departamentos de I+D y de Calidad de Técnicas Científicas para Laboratorio ,S. A. Se trata de un resumen de los estudios de validación que los departamentos de I+D y Calidad de Tecil han realizado para la recertificación CE del analizador de cloro en sudor ISEsweat.

Des de Tecil, la nostra felicitació als organitzadors pel seu esforç i dedicació que han culminat en un gran esdeveniment.

Ens veiem l’any que ve en Labclin Zaragoza amb més novetats tècniques científiques per a laboratori.