Osmolalidad leche materna

Efecte de la incorporació de fortificants i suplements proteics sobre l’osmolalitat de la llet materna donada

Un nadó prematur disposa d’una reserva molt escassa d’aigua i d’elements nutricionals. A més presenta alteracions per immaduresa, en aquells sistemes relacionats amb la digestió, absorció, metabolisme i excreció de nutrients.

La fortificació de la llet materna

La llet materna està composta per un 88% d’aigua que prové del cos de la mare, amb una osmolalitat de 286 mOsm/kg, la qual cosa permet al nounat mantenir l’equilibri hídric. La fortificació de la llet materna (LM) és una pràctica habitual per a aconseguir els nutrients necessaris per al creixement i el desenvolupament del nounat prematur.
No obstant això, amb aquest procediment el seu osmolalitat podria augmentar. Segons la American Paediatrics, Acadèmia Americana de Pediatria, es recomana no superar els 450 mOsm/kg (aproximadament 400 mOsm/L) en la dieta del lactant, encara que s’estima que el límit de seguretat està entre 400 y600 mOsm/kg.

En l’estudi realitzat entre el 2018 i 2019 pel Servei de Neonatologia de l’Hospital Universitari i Polítécnico La Fe, així com pel Grup de Recerca en Perinatología de l’Institut de Recerca Sanitària La Fe i el Servei de Farmàcia del, Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Es va analitzar la osmolalitat de la llet humana donada al banc de llet regional (Banc de Llet Materna de la Comunitat Valenciana, BLMCV), que no complien amb els criteris establerts pel banc per a ser administrada a pacients, però les donants van signar un formulari de consentiment informant que permetien el seu ús per la recerca. L’objectiu era determinar la osmolalitat real de la llet materna donada, descongelada i fortificada.

METODOLOGIA

Es va realitzar una anàlisi de la llet materna de 6 mares sanes, sense fortificar, i amb 4 nivells de fortificació. El mesurament de les mostres es va realitzar per triplicat a les 0, 4, 9 i 24 h després de la seva preparació. Es van emmagatzemar refrigerades (2-8 ◦C) entre els mesuraments.

Es va mesurar l’osmolalitat amb un osmòmetre unimuestra Fiske 210 de Advanced Instruments que determina la osmolalitat de les solucions mitjançant la depressió del punt de congelació. Utilitza una sonda d’alta precisió per a mesurar la temperatura de la mostra, congelant la mostra.

RESULTATS

Després de l’anàlisi d’un total de 30 mostres de 6 mares sanes, sense fortificar i amb 4 esquemes de fortificació. Es va analitzar cada mostra en 4 punts temporals, prenent cada mesurament 3 vegades, la qual cosa va donar lloc a un total de 360 mesuraments. Els resultats que es van obtenir van ser els següents:

  • L’addició de vitamines (fortificació B) no va augmentar l’osmolalitat fins a un grau clínicament rellevant en comparació amb la DHM sense fortificar, amb una osmolalitat de referència de 347,33 ± 19,22 que augment amb el temps fins a 354,11±19,12 mOsm/kg a les 24 hores, i les diferències en la comparació amb la llet no enriquida no van ser significatives (P = 0,971).
  • En el cas de l’addició de proteïna modular (PreNAN FM85©) va donar lloc a un augment significatiu de la osmolalitat de referència que també va augmentar significativament amb el pas del temps (P < 0,001, 0,007 i 0,007 en la comparació de la fortificació tipus A amb els tipus C, D i E, respectivament), però no va haver-hi diferències en l’osmolalitat entre els esquemes de fortificació els esquemes de fortificació C, D i E.
  • Amb PreNAN FM85© (tipus C) la osmolalitat de referència en t = 0 va ser de 432,33 mOsm/kg (SD, 14,49), era diferent de la osmolalitat indicada en el resum de característiques del producte (osmolaritat = 339 mOsm/L, que és equivalent a 381 mOsm/kg), però continuava estant dins d’un rang considerat segur.

Els resultats que es van obtenir suggereixen, per tant, que existeix una tendència clara a la disminució de la osmolalitat amb l’augment de la suplementació proteica.
L’augment de la osmolalitat resultant estaven dins del rang acceptat com a segur, per la qual cosa és possible preparar la llet per als lactants PT en la unitat de vigilància intensiva neonatal una vegada al dia i mantenir-la refrigerada sense que es produeixi un augment perillós de la osmolalidad en el moment de l’administració. L’augment de la osmolalitat associat a l’addició d’un multivitamínic a la DHM sense cap altre fortificante no supera el llindar que es considera segur per a la nutrició dels lactants PT.

Accedir a l'estudi complet

Advanced Instruments es dedica a augmentar la productivitat i garantir la qualitat en les indústries biotecnològica, farmacèutica, clínica i d’aliments i begudes.

Imagen de pch.vector

Si vols rebre més notícies com aquesta, Subscriu-te a nostra Newsletter!

Subscriure's a la Newsletter