AcroBiotech

Salut de la Dona

Proves Ràpidas JusChek

Els kits ràpids de Justcheck permeten analitzar diversos paràmetres per cromatografia de flux lateral amb anticossos monoclonals en mostres de tipus tan divers com: sang, plasma, sèrum, exsudats faringis, saliva, orina, femta, semen, llet materna i fluids vaginals.

Gràcies a la facilitat d’ús i la rapidesa de resultats els kits ràpids estan especialment indicats per al seu ús fora del laboratori per a resposta ràpida en cas de sospita clínica. La lectura de resultats pot ser tant qualitativa de manera visual en tira reactiva o placa com a quantitativa amb ajuda d’un lector.

Demanar pressupostDescargar calàleg
Proves Disponibles
  • hCG Pregnancy (Por uso profesional)
  • LH Ovulation (Por uso profesional))
  • FSH Follicle Stimulating Hormone (Por uso profesional)
  • Fetal Fibronectin (fFN)
  • Insulin-like Growth Factor-binding Protein 1(iGFBP-1)
  • HSV 1/2 (IgG, IgM, IgG & IgM)
  • Vaginal pH
  • Candida albicans
  • Gonorrhea
  • Strep B

Consulta'ns qualsevol dubte i t'assessorem en la compra.

Els kits ràpids de Justcheck permeten analitzar diversos paràmetres per cromatografia de flux lateral amb anticossos monoclonals en mostres de tipus tan divers com: sang, plasma, sèrum, exsudats faringis, saliva, orina, femta, semen, llet materna i fluids vaginals.

Gràcies a la facilitat d’ús i la rapidesa de resultats els kits ràpids estan especialment indicats per al seu ús fora del laboratori per a resposta ràpida en cas de sospita clínica. La lectura de resultats pot ser tant qualitativa de manera visual en tira reactiva o placa com a quantitativa amb ajuda d’un lector.

Demanar pressupostDemanar més informació
Test Rapido Gonorrea en orina