AcroBiotech

Marcadors Tumorals

Poves Ràpides JusChek

Aquestes proves busquen marcadors tumorals, a vegades anomenats marcadors de càncer, en la sang, l’orina o els teixits corporals. Els marcadors tumorals són substàncies produïdes per cèl·lules canceroses o per cèl·lules normals en resposta al càncer en el cos. Alguns marcadors tumorals són específics d’una mena de càncer. Uns altres es poden trobar en diversos tipus de càncers.

Pel fet que els marcadors tumorals també poden aparèixer en certes afeccions no canceroses, les proves de marcadors tumorals generalment no s’usen per a diagnosticar càncer o detectar a persones amb baix risc de la malaltia. Aquestes proves es realitzen amb major freqüència en persones ja diagnosticades amb càncer. Els marcadors tumorals poden ajudar a determinar si el seu càncer s’ha disseminat, si el seu tractament està funcionant o si el seu càncer ha tornat després que hagi acabat el tractament.

Els kits ràpids de Juschek permeten analitzar diversos paràmetres per cromatografia de flux lateral amb anticossos monoclonals en mostres de tipus divers.

Gràcies a la facilitat d’ús i la rapidesa de resultats els kits ràpids estan especialment indicats per al seu ús fora del laboratori per a resposta ràpida en cas de sospita clínica. La lectura de resultats pot ser tant qualitativa de manera visual en tira reactiva o placa com a quantitativa amb ajuda d’un lector.

Demanar pressupostDescarregar calàleg
Proves Disponibles
  • Alpha-Fetoprotein (AFP)
  • Carcinoembryonic Antigen (CEA)
  • Prostate Specific Antigen (PSA)
  • Cancer Markers
  • Fecal Occult Blood (FOB)
  • Hemoglobin and Haptoglobin-Hemoglobin (Hb-Hp) Combo
  • Transferrin and FOB Combo

Consúltanos cualquier duda y te asesoramos en la compra.

Els kits ràpids de Juschek permeten analitzar diversos paràmetres per cromatografia de flux lateral amb anticossos monoclonals en mostres de tipus divers.

Gràcies a la facilitat d’ús i la rapidesa de resultats els kits ràpids estan especialment indicats per al seu ús fora del laboratori per a resposta ràpida en cas de sospita clínica. La lectura de resultats pot ser tant qualitativa de manera visual en tira reactiva o placa com a quantitativa amb ajuda d’un lector.

Demanar pressupostDemanar més informació
test rapido sangre oculta en heces