AcroBiotech

Marcadors cardíacs

Proves Ràpides JusChek

Les malalties del cor, més conegudes com a malalties cardiovasculars, són la principal causa de mort als països desenvolupats. De fet, aquestes malalties provoquen el 35-40% de les defuncions totals que es registren cada any
Un triatge ràpid és essencial per a aconseguir un diagnòstic i tractament adequats i primerencs.
Els marcadors cardíacs,usats en combinació amb informació clínica, són crucials per a garantir el diagnòstic ràpid i precís, especialment en casos aguts en els quals cada minut compta.

Els kits ràpids de Justcheck permeten analitzar diversos paràmetres per cromatografia de flux lateral amb anticossos monoclonals en mostres de tipus divers. Gràcies a la facilitat d’ús i la rapidesa de resultats els kits ràpids estan especialment indicats per al seu ús fora del laboratori per a resposta ràpida en cas de sospita clínica.

Demanar pressupostDescarregar calàleg
Proves Disponibles
  • Troponin I (cTnI)
  • CK-MB
  • Myoglobin
  • Heart Type Fatty Acid-Binding Protein (H-FABP)
  • Heart Type Fatty Acid-Binding Protein (H-FABP) and Troponin I (cTnI) Combo
  • Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combo
  • Heart Type Fatty Acid-Binding protein (H-FABP) and Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combo
  • NT-proBNP
  • D-dimer

Consúltanos cualquier duda y te asesoramos en la compra, instalacion y mantenimiento

Els kits ràpids de Justcheck permeten analitzar diversos paràmetres per cromatografia de flux lateral amb anticossos monoclonals en mostres de tipus divers. Gràcies a la facilitat d’ús i la rapidesa de resultats els kits ràpids estan especialment indicats per al seu ús fora del laboratori per a resposta ràpida en cas de sospita clínica.

Demanar pressupostDemanar més informació