catálogo solucions COVID-19

Catàleg complet de solucions a la COVID-19 per al laboratori

En la situació de pandèmia actual a causa del virus de la COVID-19, és important disposar de diferents solucions que permetin una detecció ràpida.

A Tecil hem creat un nou catàleg perquè conegueu les diferents solucions que hem incorporat pel diagnòstic de la COVID-19, segons si la finalitat és detectar una infecció activa o una infecció ja passada.

Mètodes de detecció de la infecció activa

Per a detectar una infecció activa, disposem de diferents test ràpids d’antigen SARS-CoV-2 que tenen les següents característiques:

  • Es poden realitzar en el punt d’atenció.
  • Són fàcils de fer servir i requereixen pocs coneixements tècnics.
  • No necessiten instruments per a la lectura, es realitza visualment.
  • Es poden realitzar amb diferents tipus de mostres: desde la típica mostra de  hisop nasofaringi fins mostres menys invasives com l’ hisop nasal o la saliva.
  • Resultats en 10-15 minuts.
  • Basat en immunoassaig, alta sensibilitat i especificitat.

També disposem d’analitzadors moleculars, el HG SWIFT o el HG SWIFT PLUS, test moleculars basats en tecnologia LAMP per al diagnòstic molecular de malalties infeccioses com la COVID-19. Aquests analitzadors, fabricats per Hibergene una empresa de tecnologia mèdica irlandesa, tenen un disseny lleuger i compacte que s’adapta fàcilment als fluxos de treball diaris. Proporcionen diagnòstics en temps real en menys de 40 minuts. Prova més econòmica i ràpida que una PCR.
Finalment, el medi de transport i conservació de virus permet la recollida i transport de mostres clíniques de manera segura. El sistema de transport està basat en la solució de Hank i és compatible amb la tecnologia LAMP i PCR.

Test antígeno frotis nasal VivaDiag Test antígeno nasofaríngeo Juschek Test antígeno en saliva HG SWIFT test molecular COVID Medio transporte y conservación de virus
TDR Antigen frotis nasal TDR Antigen nasofaringi TDR Antigen en saliva Analitzador molecular HG SWIFT

Medi de Transport i Conservació de virus

Mètodes de detecció de la infecció passada

Per a la detecció de la infecció passada, disposem de Tests ràpids d’anticossos SARS-CoV-2 IgG-IgM , així com dos analitzadors, el eCL8000, un autoanalitzador que amb el sistema de electroquimioluminiscencia detecta la presència d’anticossos de COVID-19. I l’analitzador portàtil M2 Watmind, un assaig ràpid de quimioluminescència portàtil per a la detecció quantitativa d’anticossos SARS-CoV-2 IgG-IgM. Redueix el temps de resposta, minimitza el risc de transmissió en detectar infecció en el període finestra i augmenta la detecció de casos positius.