Consulta atención primaria test rápidos

Tests de diagnòstic ràpid (TDR) en les consultes d’Atenció Primària.

 

El SEPEAP recomana dotar a les consultes d’Atenció Primària de Test de diagnòstic ràpids, alternatius al COVID-19 en quadres seleccionats com a possibles casos.

Com hem vist fins ara, el COVID-19 pot coexistir amb altres brots vírics estacionals com els respiratoris o digestius. Les consultes de Pediatria d’Atenció Primària (PAP), han d’atendre, per tant, consultes relacionades amb aquestes virasis les quals comparteixen simptomatologia amb la Covid-19. Aquestes es classifiquen com a “casos possibles” perquè és fonamental prevenir totes aquelles patologies que puguin presentar amb simptomatologia compatible.
És per això que, els Grups de Treball de Tecnologies Diagnòstiques en AP (TECDIAP), Vacunes en AP (VACAP) i Professional d’AP (PROAP) de la SEPEAP, creuen necessari dotar a les consultes d’Atenció Primària dels mitjans diagnòstics necessaris que permetin filiar objectivament els diagnòstics alternatius a la COVID-19 en tots aquells quadres seleccionats com a “possibles”, i específicament:

  • Test de diagnòstic ràpid per a antígens respiratoris: Grip, Adenovirus i VRS.
  • Test de diagnòstic ràpid per a antígens digestius: Rotavirus, Adenovirus digestiu, Astrovirus i Norovirus.
  • Marcadors biològics ràpids (Proteïna C reactiva o Procalcitonina) per a valorar els quadres febrils inespecífics i sense focus o les pneumònies adquirides en la comunitat, i classificar-los com “probablement” vírics o bacterians

Aquests TDR permeten diferenciar en tan sols 15 minuts, infeccions víriques respiratòries o gastrointestinals a través de diferents tipus de mostres, evitant l’ús inadequat d’antibiòtics.

Ref Producto Tipo de muestra Presentación
IARI – 535 Combo Adenovirus + RSV + Influenza A + B Hisop nasofaringi 10 cassets/caixa
IMVD – 645 Combo Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus + Norovirus Femta 10 cassets/caixa
CCR – 402 Proteina C Reactiva Sang 20 cassets/caixa
CPC – 402 Procalcitonina Sang 10 cassets/caixa