En els serveis d’urgència, on es necessita tot amb immediatesa i amb eficàcia, els analitzadors Portàtils són eines imprescindibles per a la presa de decisions.

Tecil posa a la disposició dels laboratoris d’urgències analitzadors portàtils especialment dissenyats per a anàlisi ràpida de biomarcadors per a pacients crítics (sense manteniment, fàcils d’usar, ràpids i precisos):

Analizador hematològic Aquila: recompte de linfocits, nivells de Hb i plaquetes.

Analitzador CLIA Watmind : Dímer D, marcadors cardiacs i Procalcitonina

Analitzador de gassos en sang Edan: Equilibri acid-base, ionograma i metabolits.

Analizador Exdia: Combo Tn1+CK-MB+Myo , PCR, Influenza A+B.

 

Múltiples publicacions evidencien la utilitat d’aquests biomarcadors en l’estratificació del risc en pacients amb COVID-19, perquè aquesta informació permet realitzar intervencions més primerenques, oportunes i agressives en aquest subgrup de pacients, per a anticipar i, en la mesura del possible, evitar complicacions amb la intenció de preservar la seva vida.

  1. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Documento técnico: Manejo clínico del COVID-19: unidades de cuidados intensivos. 18 Junio 2020 . Acceso online.
  2. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Documento técnico: Manejo en urgencias del COVID-19. V 26 Junio 2020 . Acceso online.
  3. Ballesteros Sanz MÁ, Hernández-Tejedor A, Estella Á, Jiménez Rivera JJ, González de Molina Ortiz FJ, Sandiumenge Camps A, et al. Recomendaciones de «hacer» y «no hacer» en el tratamiento de los pacientes críticos ante la pandemia por coronavirus causante de COVID-19 de los Grupos de Trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Med Intensiva. 2020. https://doi.org/10.1016/j.medin.2020.04.001.
  4. Carolina Ocampo-Salgadoa, Valor pronóstico de biomarcadores cardíacos en la enfermedad por COVID-19.CARDIOLOGÍA DEL ADULTO – REVISIÓN DE TEMAS.DOI: 0.1016/j.rccar.2020.05.002. Open AccessDisponible online el 1 de Julio de 2020.
  5. Llau JV, et al. Recomendaciones de consenso SEDAR-SEMICYUC sobre el manejo de las alte-raciones de la hemostasia en los pacientes graves con infección por COVID-19. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2020.https://doi.org/10.1016/j.redar.05.007ARTICLE IN PRESS
  6. Lippi, G., & Plebani, M. (2020). Laboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)58(7), 1131-1134. doi: https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0198. Acceso online
  7. Lippi, G., & Plebani, M. (2020). The critical role of laboratory medicine during coronavirus disease 2019 (COVID-19) and other viral outbreaks, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)58(7), 1063-1069. doi: https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0240
  8. Resumen traducido de la Guía de Información de la IFCC sobre COVID-19. 13 Julio 2020.
  9. Bohn, M., Lippi, G., Horvath, A., Sethi, S., Koch, D., Ferrari, M., Wang, C., Mancini, N., Steele, S., & Adeli, K. (2020). Molecular, serological, and biochemical diagnosis and monitoring of COVID-19: IFCC taskforce evaluation of the latest evidence, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)58(7), 1037-1052. doi: https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0722

Biomarcadors pacients Covid-19