Pruebas PCR y tecnología LAMP

Control de passatgers. Tecnologia LAMP i PCR

El Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, sol·licita a aquells passatgers que procedeixen de països d’alt risc, una Prova Diagnòstica d’Infecció Activa per a poder entrar a Espanya.

El passat 23 de novembre del 2020, el Ministeri de Sanitat Español va determinar en un comunicat, que tots aquells passatgers que procedeixen de països classificats com d’alt risc en relació amb el virus SARS-CoV-2, tenen l’obligació de presentar un certificat amb resultat NEGATIU de PDIA (RT-*PCR o altres tècniques moleculars de detecció d’ARN viral amb una fiabilitat equivalent, com la TMA, RT-*LAMP), realitzat en la 72h anteriors a la seva arribada.
Aquesta prova pot realitzar-se a través de dos mètodes diferents. La RT-PCR, molt coneguda aquests dies i la tecnologia LAMP. Aquest últim mètode de detecció, es basa en una tècnica de biologia molecular, que disposa d’una opció d’obtenció de resultats sense necessitat de realitzar el procés previ d’extracció de l’ARN, cosa que sí que és un pas obligat en la PCR.

Mitjançant aquest mètode, denominat directe, la quantitat de temps necessari per a poder obtenir un resultat pot variar entre els 30 i 60 minuts, bastant inferior que mitjançant el mètode d’extracció d’ARN, necessari en la prova PCR i el qual necessita d’una manipulació i elements de seguretat, que fan que el temps d’obtenció de resultats s’incrementi. A més, cal destacar que la tècnica LAMP permet treballar amb l’extracció de l’ARN, igual que en el mètode de la PCR, en cas que fos necessari.

Aquests analitzadors empren el format de reactiu molecular liofilitzat fàcil d’usar i patentat per HiberGene per a detectar amb precisió el virus en hisops de nas i gola. L’analitzador monitora en temps real l’amplificació de l’ADN viral marcat per fluorescència al mateix temps que controla la temperatura durant el procés. Les mostres poden analitzar-se de dues formes:

  • Sense extracció prèvia: Utilitzant un protocol de preparació de mostres de baixa complexitat, la prova ofereix un excel·lent rendiment per a mostres amb càrregues virals altes i moderades.
  • Amb extracció prèvia d’àcid nucleic, el sistema proporciona una sensibilitat equivalent a la dels sistemes de PCR convencionals per a mostres d’individus en totes les etapes de la infecció per Covid-19, fins i tot asimptomàtic.

Si bé el cost de reactius és similar entre LAMP i RT-*PCR, el cost en equipament que es requereix per a LAMP és menor ja que no requereix termociclador amb mesura de fluorescència en temps real. Per tant, aquesta tecnologia resulta una alternativa viable i amb una sensibilitat comparable a la qual s’obté amb la tècnica RT-*PCR.

En TECIL disposem de dos models d’analitzadors moleculars, que empren aquest tipus de tècnica, i que estan orientats al diagnòstic molecular de malalties infeccioses, com el COVID-19.

Analitzadors moleculars portàtils

El HG swift i el HG Swift Plus són test moleculars basats en tecnologia LAMP. El seu disseny lleuger i compacte s’adapta a laboratoris de qualsevol grandària, integrant-se fàcilment en els fluxos de treball diaris. Permet el diagnòstic molecular de malalties infeccioses com ara: COVID19, pneumònia, meningitis, grip, MTS i altres. Proporcionen diagnòstics en temps real en menys de 40 minuts.

Test molecular detecció covid-19
Logo hibergen-analizadores moleculares

HiberGene Diagnostics és una empresa privada irlandesa amb seu a Dublín, que desenvolupa, fabrica i comercialitza proves de diagnòstic molecular per a malalties infeccioses humanes, utilitzant la tecnologia LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification).