Malgrat que les tècniques moleculars de detecció d’àcids nuclèics ( NAT per les seves inicials en angles Nucleic Acids Testing ) son el mètode de referencia pel diagnòstic de la Covid-19, la disponibilitat dels  test ràpids permet augmentar la capacitat diagnostica i alliberar recursos sanitaris tan sobrecarregats durant la pandemia causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Els tests de detecció ràpida (TDR) SARS-CoV-2 ofereixen avantatges significatius sobre altres mètodes disponibles. Són relativament econòmics i generen resultats ràpidament allà on son necessaris. Aquesta combinació de facilitat d’us i velocitat fa que les proves de detecció ràpida  siguin la solució potencial a la necessitat urgent de proves d’alt rendiment, essencials per a contenir la propagació del nou coronavirus.

La combinació de test d’antígens amb test d’anticossos ajuda a distingir entre pacients que poden estar transmetent el virus i necessiten estar aillats de pacients que estan en la fase final de la infecció amb carregues virals molt baixes, i amb baix nivell de contagiositat que ja  no requereixen aillament (IgG positiva).

Test d’ Antígens SARS-CoV-2

Els test ràpids d’Antígens permeten detectar directament proteïnes del virus en persones amb altes carregues virals que son precisament les que poden transmetre la malaltia des de 48 hores abans de presentar símptomes fins a 5 dies després. Aquestes proves estan indicades en entorns d’alta prevalença de la Covid-19, on han de  realitzar-se de manera periódica .

Recomanacions per realitzar el test correcte, en el moment correcte :

1-Prova ràpida Antigen SARS-CoV-2 en saliva
Aquesta prova ràpida està basada en la detecció qualitativa d’antigen específic del SARS-CoV-2 per or coloïdal, no requereix instrumentació i els resultats s’obtenen en tan sols 10-15 minuts, per la qual cosa serveix com una valuosa prova de detecció inicial per a les persones que han estat exposades a pacients infectats amb SARS-CoV-2 o en un entorn d’alt risc.

La presa de mostra es tan  senzilla que pot ser feta pel propi pacient sense necessitat de personal especialitzat. Només cal recollir 1ml de saliva en un tub graduat que conte un embut per facilitar la recollida de mostra. Després es desenrosca l’embut i es coloca un tap per fer la barreja de la saliva amb el líquid d’extracció. Un cop feta la barreja la saliva diluida es dispensa amb l’ajut d’una pipeta  incluida en le propi kit sobre el casete  de reacció. Només cal esperar 10 minuts per obtenir el resultats.

2-Prova ràpida Antigen SARS-CoV-2 en hisop nasal
Aquesta prova ràpida està basada en la detecció qualitativa d’antigen específic del SARS-CoV-2 per or coloïdal, tampoc  requereix instrumentació i els resultats s’obtenen en tan sols 10-15 minuts.

La presa de mostra amb la introducció de un hisop a 2,5 cm dins cada fosa nasal pot ser feta  pel propi pacient sense necessitat de personal especialitzat. Després l’hisop es coloca dins de un tub amb reactiu d’extracció i finalment es dispensen tres gotes sobre el casete de reacció.

3- Prova ràpida Antigen SARS -CoV-2 en hisop nasofaringi
Prova basada en el principi de la reacció en sandvitx de doble anticòs per a detectar qualitativament l’antigen del SARS-CoV-2 en mostres d’hisops nasofaringis.
La presa de mostra s’ha de realitzar per personal entrenat. Després es coloca l’hisop dins d’un tub amb diluent i finalment es dispensen 3 gotes sobre el casete de reacció.

El principal avantatge dels TDR d’ Antígens de SARS-CoV-2  és que detecten una proteïna del coronavirus per a determinar si algú està infectat en el moment del test . Les proves ràpides d’antigens proporcionen una informació essencial en un moment del cicle de la infecció en el qual les persones corren el major risc de propagar la malaltia. És per això que són una eina útil per a contenir la propagació del virus. Una vegada realitzat el test, el resultat està immediatament disponible per a ajudar en la presa de decisions clíniques.

Test de anticossos SARS-CoV-2

Prova ràpida Anticos SARS -CoV-2 en sang capilar 
Prova per  detectar qualitativament Anticos IgM i l’ Anticos IgG del  SARS-CoV-2 en mostres de sang capilar, sèrum o plasma. La presa de mostra es molt senzilla, ja que es pot fer amb punció dactilar  amb una llanceta. Després es dispensen 3 gotes de sang sobre el casete ,  i finalment es dispensen 3 gotes de diluent sobre el casete de reacció. Els resultas s’obtenen en 10 minuts.

Aquesta prova serveix per determinar la resposta inmunitaria a partir de la primera setmana de contacte amb el virus i permeten diferenciar infecció encare activa ( IgM positiva ) de infecció passada ( IgG positiva ).

Recomanacions per realitzar el test correcte en el moment correcte :